FINANCE

Pareto

malmo.jpg

Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det nordiske markedet for finansielle tjenester. Selskapene i
Pareto-gruppen har kontorer i 16 byer fordelt på ni land.Bruk oversikten under for å navigere deg til selskapenes hjemmesider.Les mer om Pareto-gruppen her.

oslo1.jpg

Pareto Securities er et uavhengig meglerhus med en ledende posisjon i de nordiske kapitalmarkeder og en sterk tilstedeværelse i energisektoren. Selskapet har hovedkontor i Oslo og har mer enn 400 ansatte fordelt på ni land.

kristiansand.jpg

Fra sin base på Sørlandet har selskapet utviklet seg til et konkurransedyktig meglerselskap som betjener rederier, operatører og befraktere verden over. To hovedmarkeder: offshore ogtank .

oslo4.jpg

Datterselskap av Pareto Securities. Tilbyr megling, nybygg, befraktning og finansiering av alle typer boreenheter. Utfører også verdivurderinger og markedsoppdateringer.

oslo1.jpg

Skipsmeglerfirma med et solid fotfeste i tørrlastbefraktning. Har særskilt fokus på Supramax, Handymax og Handysize tonnasje. Firmaet tilbyr også prosjekt- og rådgivningstjenester.

oslo2.jpg

Skipsmeglerfirma med hovedvekt på tankbefraktning. Jobber også prosjektorientert med lengre tidscertepartier og fraktavtaler, samt skreddersydde kundeløsninger.

oslo4.jpg

Uavhengig forvaltningsselskap som tilbyr aksjefond, kombinasjonsfond, rentefond, fond med friere mandater og individuelle avtaler om aktiv forvaltning.

Forvaltningen er fundamental, analysebasert og selskapsfokusert. Dette har gitt god avkastning i forhold til fondenes respektive referanseindekser.

oslo3.jpg

Investeringsrådgivning og formuesforvaltning, hovedsakelig innenfor det som defineres som private banking. Tilbyr utvalgte investeringsprodukter fra kvalitetsleverandører til kunder i den mer formuende delen av markedet.

Pareto Business Management

Norges ledende finansielle service- og supportpartner i eiendom og shipping/offshore, med fagspesialister på regnskap, skatt, selskapsrett og teknisk forvaltning som håndterer økonomistyring, regnskap, rapportering og rådgivning.

stockholm.jpg

Enter er en frittstående og aktiv fondsforvalter spesialisert på svenske aksjer og renter. Selskapets målsetning er å levere god risikojustert avkastning.

oslo2.jpg

Pareto Alternative Investments

Pareto Alternative Investments forvalter en rekke fond med direkteinvesteringer i eiendom, shipping og offshore.

oslo2.jpg

Pareto Bank fokuserer på finansiering av eiendomsprosjekter, verdipapirer og kunder og prosjekter innen shipping og offshore. Spredt eierskap, med Pareto som største aksjonær (15 prosent).

oslo1.jpg

Pareto Forsikringsmegling

Uavhengig forsikringsmegler som leverer rådgivningstjenester og meglertjenester innenfor skadeforsikring, livsforsikring, pensjonsforsikring og pensjonskapitalforvaltning.

  • Verdipapirmegling/kapitalinnhenting/

    prosjektfinansiering

  • Forvaltning/
    investeringsrådgivning


Category: Wealth management

Similar articles: